Ring oss: +46 70 8999888

Viltundersökaren utbildning 2019

                                            VILTUNDERSÖKAREN

                                                       UTBILDNING

Allmänt: Utbildningen är godkänd av Livsmedelsverket och leder till att en första undersökning av ett fällt vilt får göras före leverans till en vilthanteringsanläggning. Undersökningen innebär i normalfallet att färre organ behöver följa med viltet för besiktning på vilthanteringsanläggningen.

Syfte: Att jaktlaget ska ha en resurs som har kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett situationsanpassat och hygieniskt sätt.

Mål: Viltundersökaren ska:

  • Känna till aktuell lagstiftning
  • Kunna genomföra en yttre och inre undersökning
  • Upptäcka och reagera på beteende och utseende hos vilt som avviker från det normala.
  • Upptäcka och reagera på inre organ som inte är normala
  • Kunna dokumentera undersökningen

Utbildningar:

Gullabo (Kalmar län) – 18 maj

Stengrepen (Blekinge län) – 10 augusti

Oskarshamn ( Kalmar län ) – 21 september

 

Anmälan:

Snabbt uppkommen enligt önskemål och den läggs upp inom kort för anmälan nedan.

https://jagareforbundet.se/utbildning/kurser/

eller på jägareförbundet 0105847284

Lämna ett svar