Ring oss: +46 70 8999888

Stora Glosebo

Stora Glosebo hjortgård har anor från 1400 talet.
På 1300 talet fanns en kyrka på gården som blev tvungen att brännas för man fick fylla den med lik under den svåra pesten som härjade. Bara 2 personer överlevde enligt sägnerna,
Enligt kyrkoböckerna så har gården gått i släkten sedan Jon ägde den 1481.
I dag ägs gården av Germund och Helene Eriksson.
Kung Gustav Vasa var hård mot bönderna i gränstrakten mellan Danmark och Sverige och drev in skatter med hjälp av fogden på Kalmar slott.
Därför gömde man enligt sägnen kyrksilvret i Putteltrånget. Många har letat under 600 år men vad man vet så har ingen ännu hittat det.
För några år sedan kunde man fortfarande se stubben från eken där en kyrkklocka hände på 1300 talet och resterna från muren använda man på 1800 talet till att bygga en stenladugård.
Gården verksamhet i dag är upplevelsekonferenser och produktion av närproducerade hjortprodukter.

Stora Glosebo Deerfarm estate dates back to the 1400’s.

In the 1300’s there was a church on the estate; legend has it that during the Black Plague which ravaged Europe during the 14th century the church was filled with plague victims and burned.
King Gustav Vasa (Gustav I of Sweden 1496[1] – 1560), together with the Steward of Kalmar Castle, imposed autocratic measures on the farmers and peasants on the border between Denmark and Sweden. Through taxes, church reform and confiscation of church bells and vestments they accumulated a vast treasure. Because of King’s requisitioning of church bells and church plate’s to be smelted down for money, the Church therefore, hid its church plate gold and silver in putteltrånget near a “Druv stenen” on the estate. Many people have been searching for it for 600 years, but no-one has yet found it.

A few years ago you could still see the ruins where the old church was and the church bell hung, the remains from the original church were used it in the 1800’s to build a stone barn.

According to church records, the farm has been in the family since 1481. Today Stora Glosebo is owned by Germund and Helene Eriksson.

The farm business today hosts conferences, hunting excursions, and produces locally made venison.