Ring oss: +46 70 8999888

Viltundersökareutbildning Stora Glosebo Hjortgård

För er som levererar vilt till en vilthanteringsanläggning –

 

Viltundersökarens arbete syftar till att öka kvalitén på viltköttet och innebär också att kraven sänks på vilka organ mm. som ska medfölja viltet till en vilthanteringsanläggning för besiktning. Jaktlagets viltundersökare får utfärda ett intyg eller underrätta besiktningsveterinären om resultatet av en första yttre och inre undersökning av ett fällt vilt.

Förkunskaper: Jägarexamen eller likvärdig kunskap genom annan utbildning eller verksamhet samt boken ”Viltsjukdomar”

Längd: Cirka 8 timmar

Kursavgift: Från 850:- (lunch ingår ej) Faktureras efter kursen.

Allmänt: Utbildningen är godkänd av Livsmedelsverket och leder till att en första undersökning av ett fällt vilt får göras före leverans till en vilthanteringsanläggning. Undersökningen innebär i normalfallet att färre organ behöver följa med viltet för besiktning på vilthanteringsanläggningen

Syfte: Att jaktlaget ska ha en resurs som har kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett situationsanpassat och hygieniskt sätt.

Mål: Viltundersökaren ska:

  • Känna till aktuell lagstiftning
  • Kunna genomföra en yttre och inre undersökning
  • Upptäcka och reagera på beteende och utseende hos vilt som avviker från det normala
  • Upptäcka och reagera på inre organ som inte är normala
  • Kunna dokumentera undersökningen

Datum:

5 april kl.08.30-16.00 Plats: Stora Glosebo Hjortgård

 

Bindande anmälan på mail till:

Jägareförbundet Syd, www.jagareforbundet.se/utbildning

044-129340 eller

Stora Glosebo hjortgård: germund.eriksson@hotmail.com

0708999888.

En bekräftelse på anmälan kommer ca två veckor innan kursdagen.

 

 

Lämna ett svar